Table of Contents

noamlahav

Prof. Noam Lahav

In Memoriam
Soil and Water Sciences
Chemical and colloidal properties of soils, clay minerals and soluble minerals in relation to plant growth, catalytic properties of heterogeneous systems, geology and the origin of life. Development of novel controlled-release agricultural chemicals.

Contact Us

The Robert  H Smith Faculty
of Food, Agriculture and Environment
P.O. Box 12  Rehovot 76100 
ISRAEL

tel: 972-8-9489284
fax: 972-8-9475181
shaked.hagag@mail.huji.ac.il

In Memoriam

מילות פרידה על נועם להב

המראה של נועם הצועד במהירות ובהחלטיות בשבילי הפקולטה לחקלאות ובמסדרונות המחלקה וקולו השקול והמעורר מחשבה מלווים אותי כבר הרבה שנים.

נחשפתי לכמה צדדים באישיותו הרב גונית ורבת הפעילות, אך קשה להקיף את מגוון פעילותיו ותרומותיו.

נתחיל במצע. פרופ' נועם להב תרם רבות לשטח המחקר על חרסיות והיה מבין חלוצי הפיתוח של חרסיות אכסדראיות. הוא לימד שנים את הקורס היסודי בקרקע ומים אשר בו שזר תיאוריות מתקדמות בכימיה פיסיקלית. ספרו שנכתב על מנת לספק לסטודנטים חומר לימוד זכה לעניין רב. בשלב מסוים הוא הגיע למסקנה שחרסיות תרמו להתהוות החיים על פני כדור הארץ ופיתח מודלים שהדגישו את האינטראקציה בין חומצות אמינו ואחר כך פפטידים וחלבונים לבין חומצות הגרעין ואחר כך ה-RNA   וה- DNA. ספרו בנושא התהוות החיים Biogenesis: Theories of Life's Origin שיצא בהוצאת Oxford University ב- 1999 Press זכה להתעניינות רבה ולהערכה. ספר זה אגב, הוקדש לאשתו חנה אשר נפטרה לפני מספר שנים ולילדיו רן, יעל רות ומשפחותיהם.

נועם מילא תפקידים ציבוריים רבים בפקולטה כראש המחלקה לקרקע ומים במשך מספר שנים. ראש הועדה למחקר ועוד. בפעילותו בלטו הרצון לקדם, לעזור וכן יושרה. פעילותו תרמה להמשך מואץ של תהליך הדמוקרטיזציה בהתנהלות באקדמיה.

צד אחר בפעילותו של נועם היה התנדבותו לצבא שבדרך לפני קום המדינה ותרומתו אחר כך. נמסר לי מאחד הקצינים של אומדת שרון שמפקדתה הייתה ליד המעבר לאפריקה במלחמת יום הכיפורים שנועם הצטיין בהשארת ביטחון ורוגע בכל המפקדה בתקופות הקשות ביותר.

אוסיף על צדדים אחרים. היה לי העונג לבקר בתערוכת הציורים של נועם בירושלים וכן לראות שפע של ציורים בביתו שבמבשרת ציון. במקביל התרשמתי מספר השירה שלו, ספר ששילב רשמים מגדולת היקום לבין התרחשות השואה: "משוט בשאול ובירכתי היקום".

אסיים בציטוט מאחד השירים:

זורם אני אל בדל רקיע,

נוסך אל שפע אפקים,

מלכות, פסגת נבו, לא זיע,

משם כבר אין יותר חוזרים.

יהי זכרו ברוך!!!