Dr. Eliyahu Wakshal

Dr. Wakshal passed away in September 2012

 

Education:

1980 - Ph.D.

Research Interests:

Hydrogeology; Hydrochemistry; Geology.

Projects

234U/238U disequilibrium within fresh water karstic aquifers - the Galilee Model, Israel.

Pollution of groundwater by agriculture.

Neogene sediments in the northern Jordan Rift Valley.

Atmospheric pollutants in rain and Saharan dust.

Sulfur isotopes 34S/32S in rain and groundwater of Israel.

Uranium isotopes 234U/238U in groundwater.

Simulation approach of groundwater balances in intermountain basin, in the framework of the U.S.A.-Israel Cooperative Development Research Program (CDR-CAR) together with scientists of the Scientific and Research Institute of Irrigation, Bishkek, Kyrghyzstan

Publications

D. Zadaka, T. Polubesova, Y.G. Mishael, A. Spitzy, H. Koehler, E. Wakshal, O. Rabinovitz and S. Nir. 2005. Determination of Release of Organic Cations from Micelle-Clay Complexes and their Re-Adsorption in Sand/Clay Columns. Applied Clay Sci.29, 282-286.

 

See also: Eliyahu_Wakshal

In Memoriam

ד"ר אליהו וקשל נולד 1935 בתל אביב 
נפטר 9/2012

במוצאי יום הכיפורים הלך לעולמו ד"ר אליהו וקשל, מהמחלקה למדעי הקרקע והמים

נולד בתל אביב ב-1935, שירת בצה"ל (רס"ן במיל.) היה חבר קיבוץ מעין ברוך כ-3 שנים, למד באוניברסיטה העברית לימודי גיאולוגיה, כימיה ומינרלוגיה-פטרוגרפיה. סיים לימודי המוסמך ב-1961. בשנים 1961-1970 עבד כהידרו גיאולוג בחברת תה"ל עם התמחות בבעיות פיתוח מקורות מים. את עבודת הדוקטורט עשה בשנים 1978–1972 בנושא "התפתחות הקרסט באקוויפר הקומן-טורון" בצפון הארץ בהדרכת פרופ' פיקרד ופרופ' מנדל. במקביל עסק בתשתית למרכז לחקר מי תהום. מ-1979 עבד כחוקר ומורה במחלקה למדעי הקרקע והמים וב-1988 מונה למורה בכיר בהידרו גיאולוגיה וכימיה של משאבי מים. ונחשב כמורה אהוד ומוערך ע"י מאות תלמידיו לאורך השנים. היה חבר פעיל באגודות מדעיות ישראליות ובינלאומיות. ערך סקרים במספר ארצות בדרום אמריקה, אסיה, אקוודור וטייואן וכן באפריקה. עבר שנת השתלמות במכון הגיאוכימי של אוניברסיטת גטינגן. הרצה במספר כינוסים בינלאומיים יוקרתיים בנושא של שימושים הידרולוגיים לאיזוטופים. שימש נציג ישראל ב- International Speleological Union, עסק בקורסים הבינלאומיים של הפקולטה שימש כמארגן הקורס ומרצה. הניח אלמנה נורית, ו- 3 ילדים אסי, איתן ושלומית ו- 7 נכדים.

דברים לזכרו מאת פרופ' שלמה ניר

"ההודעה על פטירתו של ד"ר אליהו וקשל במוצאי יום הכיפורים תשע"ג הכתה אותנו בתדהמה. בעיני אליהו היה רחוק מסיום דרכו והוא שפע תכניות לעתיד. וכבר היה משובץ להעברת קורסים בפקולטה שלנו בסמסטר האביב הבא.

היכרותי עם אליהו התחילה מאוחר יחסית, רק לפני 33 שנים. בשנים אלה אני נזכר איך התרשמתי מחדש בכל פעם ששמעתי אותו מרצה בסמינר מחלקתי או בכנסים מדעיים. הרצאותיו היו תמיד מרתקות, מחדשות ומעמיקות. הסיור בקורס שלו למאגר עמק נטופה ולמפעל המוביל הארצי ומעבדות המחקר שבדרך היווה עבורי השראה. בסיורים מחלקתיים נפגשתי בזכותו בנופים ובאתרים היסטוריים וגיאולוגיים בלתי נשכחים. סיורים אלה והתרוממות הרוח שהביאו תרמו לא מעט לאווירה טובה בין חברי המחלקה וכן בין משתתפים מארצות אחרות.

אליהו ריכז את הקורס הבינלאומי שכלל משתתפים נלהבים מרחבי העולם. הרצה מספר רב של שעות, בחר מרצים אחרים והביא את משתתפי הקורס לסיורים לימודיים בפינות חמד בארץ. עד היום מתקבלים אצל סו סלומון שהייתה מזכירת הקורס מכתבים נלהבים ממשתתפים של הקורסים מלפני עשרות שנים, שבחלקם הפכו למובילים בתחומם. הקורסים התאפיינו באווירה ידידותית בין המשתתפים שהגיעו מאזורים ותרבויות שונות בעולם וכן באהדה לישראל.

במשך השנים שמעתי מספר פעמים רב על מחקריו המעניינים של אליהו בתחום ההידרולוגיה – גיאולוגיה. באחד הכנסים שכלל סיור באזור הבניאס שמעתי את אחד הגיאולוגים מדבר בהתלהבות על התיאוריה של אליהו וקשל בעניין התפלגות האיזוטופים, אשר התאמתה. ידוע לי כי אליהו היה בשלב חשוב של מחקר גיאולוגי – הידרולוגי שלו בשנתיים האחרונות.

אליהו הוזמן להעביר קורסים ולייעץ למדענים בתחום המים ומוסדות במספר ארצות. מהרבה בחינות הוא היה ממשיכו של פרופ' פיקרד ז"ל בתחום זה. אני הופתעתי מהידע הנרחב שלו בספרדית, שפה שבין היתר גם הרצה בה. לפני כחודש הוא הדריך בשארית כוחותיו קבוצה של מדענים ואנשי ציבור מתאילנד שהגיעו במיוחד ארצה על מנת להעשיר את הידע שלהם בטיפול במים.

התפנית שלי בשנים האחרונות לכיוון טיהור מים זכתה לעידוד רב מאליהו, אשר העשיר אותי בידע על בארות שנסגרו בארץ בגלל זיהומים מעשי ידי אדם, מחקר חשוב שהוא היה אחד היוזמים העיקריים שלו. באקראי הזדמן לי לשמוע שבחים על הצלחתו בפיתוח קידוחים בגליל עוד בתקופה שבה עבד בתה"ל, כלומר לפני הדוקטורט.

במסגרת עבודתנו המשותפת אני זוכר שנסענו לדגום מים מבאר שנסגרה בבת-ים בעוד שאני התנהלתי בכבדות עם מיכל מים אחד הוא פסע בקלילות עם שניים. לפני כשנתיים וחצי ארגן אליהו וקשל ממש לבדו כנס בינלאומי שעסק בעיקר בזיהום המים והקרקע בפרכלורט. הוא יצר קשרים עם מדענים ואנשי מנהלה מרכזיים בחברת CDM המובילה בארה"ב. כמו כן הוא הזמין את אנשי רשות המים, איכות הסביבה ואף אנשי ציבור. כידוע, באיזור רמת-השרון זוהמו הקרקעות והמים ע"י חומרים שהגיעו ממפעל תע"ש הסמוך. פעילות זאת זכתה להד ציבורי ויש כיום הסכמה שנדרשת פעילות לטיהור המים והקרקעות באזור רמת השרון. נקווה שאכן תתחיל פעילות נמרצת בכוון זה, אך אליהו כבר לא יזכה לראות זאת".

יהי זכרו ברוך

 

תחומי מחקר:

  • איכות מי התהום בישראל
  • הידרוגיאולוגיה של אקוויפרים קרסטיים בישראל
  • גשם חומצי
  • סדרת האורניום במי תהום
  • איזוטופים של גפרית במי תהום ובמי גשם
  • הידרולוגיה והידרוכימיה של אזורים צחיחים

 

See also: Eliyahu_Wakshal